ODTÜ TEKNOKENT

Katılım Koşulları

ODTÜ TEKNOKENT'e başvururken bilmeniz gerekenler

Katılım Koşulları

 

Yasa kapsamında faaliyet göstermek üzere ODTÜ TEKNOKENT’te yer almak isteyen firmalar ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. tarafından belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçmek zorundadır. Aşağıda detaylı olarak anlatılan tüm süreçlerin resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tamamlanması hedeflenir.

Bölgeye kabul edilecek firmalarda aşağıdaki genel nitelikler aranmaktadır:

ODTÜ TEKNOKENT’te yer alacak firmaların ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmeleri gerekir.

ODTÜ TEKNOKENT’in temel amacı Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkenin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamaktır. Bu sebeple Teknokent bünyesinde yer almak isteyen kuruluşların ileri teknolojileri yalnızca kullanıyor olması TEKNOKENT’e kabul edilmek için yeterli sayılmaz. ODTÜ TEKNOKENT’e kabul edilebilmek için kuruluşların mutlak suretle yazılım geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları fiilen yapıyor olması ya da yapabilecek kapasitede olması gerekir.

ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet göstermek isteyen firmaların başta ODTÜ olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmaları gerekir.

ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet gösterecek firmalardan bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamaları beklenir.

Girişimcilik ve yenilikçilik ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet göstermek isteyen firmalarda ve projelerinde aranılan özelliklerdir.

ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet gösterecek firmalardan başta ODTÜ olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamaları beklenir.

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren firmaların bölgede seri üretim yapmalarına izin verilmez. Firmalar ancak Ar-Ge konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili prototip üretimi ile Uygulama Yönetmeliği'nde tarif edildiği üzere Ar-Ge’ye dayalı sınırlı üretim faaliyetlerini ODTÜ TEKNOKENT içinde gerçekleştirebilirler.

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde yer alacak kuruluşların ve birimlerin Teknokent içindeki faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri zorunludur. Bu itibarla hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler ODTÜ TEKNOKENT’e getirilemez.

ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyet gösterecek firmalardan ve bu firmaların yöneticilerinden sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara