ODTÜ TEKNOKENT

En Girişimci ve Yenilikçi Üniversite; ODTÜ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan "2018 Yı...

Tarih 25.07.2019

Türkiye’nin yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan "2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" sonuçlarına göre 93.16 puanla en girişimci ve yenilikçi üniversite oldu.

Endeks kapsamında, öğretim üyesi sayısı 50’nin üzerinde olan 164 üniversiteden toplanan veriler 'bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği', 'fikri mülkiyet havuzu', 'iş birliği ve etkileşim' ile 'ekonomik katkı ve ticarileşme' olmak üzere 4 boyutta, 19 göstergeye göre sıralandı.

Endeks sonuçları hakkında konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, “Üniversitemiz değer yaratan inovasyon ekosistemi stratejisi doğrultusunda araştırma yeteneği ve potansiyelini girişimcilikten sanayiye birçok alana aktarmaktadır. Yürüttüğümüz çalışmalar ve programlar kapsamında üniversitemiz; akademisyenleri ve öğrencileri, araştırma merkezleri, girişimcileri, teknoloji şirketleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturduğu paydaşları ile türünün ilk ve tek örneği olan, birbirine sıkı sıkıya kenetli bir ekosistem oluşturmuştur. Üniversitemiz bünyesinde kamu, üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında işbirliği ve etkileşimin sağlanması amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmeyi ve girişimci ve yenilikçi üniversite misyonumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca YÖK başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından başlatılan ve ülkemizin ihtiyacı olan 100 alanda, 2000 doktora mezununu hedefleyen YÖK 100/2000 projesi’nde eğitimlerini sürdüren doktora öğrencilerinin de bu ekosistemden azami derecede yararlanmaları için ODTÜ ve ODTÜ Teknokent olarak bütün imkanları sunuyoruz. ” dedi.

Girişimciliğin ve yenilikçiliğin desteklendiği üniversite

ODTÜ, özgün bilgi üretme ve bilgiyi yayma misyonu kadar bünyesinde barındırdığı bilgiyi ekonomik ve toplumsal değere dönüştürmeye de büyük önem veren bir üniversitedir. Alanında en başarılı 30’dan fazla disiplinlerarası araştırma merkezi, 350’nin üzerinde araştırma laboratuvarı ve üniversite-sanayi işbirliğine verdiği önem neticesinde kurduğu ülkemizin ilk teknoparklarından, ODTÜ TEKNOKENT ile bilgi birikimini kullanarak yenilikçiliği ve girişimciliği desteklemeye devam etmektedir.

ODTÜ TEKNOKENT; sanayi, üniversite ve kamu kurumları arasında çok ihtiyaç duyulan sinerjiyi oluşturarak yenilikçi Ar-Ge projelerinin geliştirildiği ve teknoloji transferinin gerçekleştiği bir ekosistem oluşturmaktadır. ODTÜ’nün araştırma kapasitesi ve bilgi havuzunu girişimcilerin yenilikçi kapasitesiyle birleştiren ODTÜ TEKNOKENT, %60'tan fazlası bölgede kurulan ve 8.000'den fazla araştırmacının çalıştığı 400’e yakın teknoloji şirketiyle, önemli başarı hikayelerine imza atmıştır. ODTÜ tarafından ODTÜ TEKNOKENT ile birlikte yürütülen kampüs içi ve dışı programlar sayesinde her yıl kuruluş aşamasında 100'ün üzerinde teknoloji girişimi desteklenmekte, kuluçka merkezlerinde 150'nin üzerinde yeni kurulan teknoloji şirketine danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ayrıca ODTÜ TEKNOKENT, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteğiyle bir ilke daha imza atarak, bilişim ve telekom alanında yeni teknoloji şirketlerinin ortaya çıkışına destek olunan, küresel teknoloji şirketlerinin teknoloji geliştirmek için yer aldığı, uluslararası arenada başarılı teknolojik ürünlerin geliştirildiği bir ihtisas teknopark alanı olan Bilişim İnovasyon Merkezi’ni 2018 yılında hayata geçirmiştir. Bilişim İnovasyon Merkezi ile 5G/ileri iletişim teknolojileri, bulut çözümleri, büyük veri, nesnelerin interneti, sanayide sayısal dönüşüm (Endüstri 4.0) başta olmak üzere, odaklı ve özgün çalışmalara ev sahipliği yapılarak, küresel boyutta yüksek ekonomik katma değer üretecek sinerjinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Yanı sıra “ODTÜ – TTO Teknoloji Transfer Ofisi” teknoloji odaklı girişimciliği desteklemeyi hedeflemektedir. ODTÜ’de üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından şirket kurulmasına kadar hem finansal hem de yönetsel tüm süreç, akademisyenler adına, ODTÜ TTO tarafından yürütülmektedir. Hali hazırda ODTÜ TTO aracılığıyla 380’den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmış ve bu başvurular sonucunda 200’ün üzerinde patent alınmıştır.

Girişimcilerin uluslararası pazarlara açılmasına destek olmak hedefi ile uluslararası hızlandırma – kuluçka, yatırım ve co-working (ortak çalışma) alanlarında katkılar sağlamak üzere Growth Circuit kurulmuştur.  San Francisco’da yer alan Growth Circuit hızlandırma merkezi ile teknoloji ihracatını geliştirmek, uluslararası başarılı şirketler oluşturarak hızlandırmak ve bu şirketlere yatırım yapılması hedeflenmiş, bu kapsamda 2014'ten bu yana San Francisco ve Ankara ofislerinde 120'den fazla girişime hızlandırma desteği verilmiş, 20’nin üzerinde girişime ise yatırım yapılmıştır. Ayrıca, ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nde 2.300 m2 alanda hizmet veren ülkemizin ilk teknopark destekli ortak çalışma alanı olan CoZone adlı yeni bir ortak çalışma alanı oluşturmuştur. CoZone ile amaçlanan kurum ve kuruluşlara, uluslararası şirketlere ve hedeflerine ulaşmak için işbirliğini geliştirmek isteyen herkese ortak bir yaşam ve çalışma alanı sağlamaktır.

Ayrıca, ODTÜ TTO'nun, Growth Circuit ile işbirliği içinde düzenlediği LabsOut programıyla; üniversite temelli fikri mülkiyetlerin akademik girişimcilik yoluyla ticarileştirilmesinin tanımlanması, geliştirilmesi ve hızlandırılması amaçlanmaktadır. Program; laboratuvar çıktılarının, spinofflar kurulması yoluyla, iş fırsatlarına dönüştürülmesine yardımcı olabilecek, derinlemesine girişimci düşünme kavramlarını kapsamaktadır.

Girişimciliğin desteklenmesi kapsamında çok yeni bir program olan Z-Garaj, öğrenciler arasında farkındalık yaratmak için kurulmuş ve öğrenci liderliğindeki bir kuluçka merkezidir. Z-Garaj’da, yalın startup ​​ve tasarım odaklı düşünme konularının da aralarında bulunduğu çeşitli eğitimlerin verilmesinin yanı sıra, öğrencilerin eğitimlerde öğrendiklerinin uygulanmasına yönelik programlar da sunulmaktadır.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök sözlerini “Öncü bir strateji ağına sahip olan Üniversitemiz, farklı paydaşları için birçok politika, oluşum, program ve girişim oluşturuyor.” diyerek tamamladı.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara