ODTÜ TEKNOKENT

ODTÜ ailesi büyüyor, ODTÜ KALTEV Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuzey Kıbrıs'ta açılıyor

ODTÜ’nün Kıbrıs’taki araştırma ve teknoloji üssü olacak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KA...

Tarih 10.09.2018
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü; Kuzey Kıbrıs’ı araştırma, geliştirme ve teknoloji odaklı kalkınma ile dönüştürmek üzere harekete geçti. ODTÜ’nün Kıbrıs’taki araştırma ve teknoloji üssü olacak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV), katma değerli akademik çalışmalara ve Ar-Ge odaklı endüstriye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
ODTÜ KALTEV’in bünyesinde; laboratuvarlar, kuluçka ve girişimcilik merkezleri ile teknoloji firmaları yer alacak. Araştırma projeleri ve girişimcilik programı için çalışmaları daha önce başlayan ODTÜ KALTEV’in şimdi de endüstri ayağı hayata geçiyor. Bölgede yer almak isteyen Ar-Ge firmaları ve girişimciler için başvuru süreci başladı.
ODTÜ KALTEV; girişimci fikirleri kuluçka merkezlerinde olgunlaştırmak üzere çalışan, araştırmacılar ile endüstri arasında üretken iş birlikleri kuracak bir ekosistem olarak tasarlandı. “Bilim, izolasyon tanımaz.” ilkesi ile ODTÜ KALTEV; sürdürülebilirlik, siber güvenlik, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, sağlık teknolojileri, su ve atık yönetimi gibi modern çağın ihtiyaç alanlarında çözüm üretecek araştırma alanlarına odaklanacak.
ODTÜ KALTEV’in üç temel amacı bulunuyor:
• Yenilikçi ve sürdürülebilir üretimde rol oynayacak tüm bileşenleri (akademi, endüstri ve kamu kuruluşları) bir araya getirmek ve araştırma çıktılarını katma değere dönüştürecek bir üretim süreci kurmak,
• Üretim süreçlerini yenilikçi teknolojilerle geliştirmek isteyen endüstri mensupları ile gelişmiş teknolojiler geliştirmek için destek arayan araştırmacılar ve öğrenciler arasında iş birliğini sağlamak,
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji odaklı kalkınmayı destekleyerek istihdam olanaklarını geliştirmek.
Türkiye’nin ilk teknokentinin mimarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs’ın ilk teknoloji vadisini kurarak adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedefliyor. Bu misyonu ile ODTÜ KALTEV; Kuzey Kıbrıs’taki sayısı 100.000’i geçen öğrenciyi, yüzlerce araştırmacıyı, endüstri kuruluşlarını, girişimcileri ve TÜBİTAK, T.C.  Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi ve sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek.
Bu dinamik ve üretken ekosistemde yer almak isteyen endüstri kuruluşları, KOBİ’ler ve girişimciler https://odtukaltev.com.tr/ adresinden bilgi alarak başvuru yapabilirler.
info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara