ODTÜ TEKNOKENT

Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) 3. Proje Pazarı

TSSK 3.Proje Pazarı Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın himayelerinde ODTÜ, ODTÜ TEKNOKENT Yö...

Tarih 29.12.2015

90’nın üzerinde savunma sanayi firmasının üyesi bulunduğu Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi’nin hedeflerinden birisi, sektörde yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların aralarındaki ilişki ve iletişimi geliştirerek, bir arada daha çok projeye imza atmalarına ve var olan endüstriyel kaynakların etkin kullanılmasına, yapılacak ilgili yeni yatırımların doğru planlanmasına katkıda bulunmak. Bu amaçla ODTÜ TEKNOKENT ve bölgelerde yer alan diğer teknokentlerdeki savunma sanayi firmaları ile ana yüklenici firmaların birbirlerini daha yakından tanımayı sağlamaya, firmaların iş geliştirme potansiyellerini artırmaya, daha hızlı ve aktif bir iletişim gerçekleştirmelerine fırsat verecek bir zemin yaratmaya yönelik olarak ilki 2010 yılında, ikincisi 2014 yılında gerçekleştirilen TSSK Proje Pazarı’nın üçüncüsü ise 14 Ocak 2016 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında, alt yüklenici firmaların yetenekleri ile ana yüklenici firmaların beklentilerinin ortaya konması; ana yüklenici firmaların hedefleri hakkında bilgilendirme yapmaları ve bu yolla proje iş paketleri için iş birliği zeminin oluşturulması hedefleniyor.

Etkinlikte, açılış konuşmalarını takiben firmaların genel tanıtım bilgileri ile ana yüklenici firmaların iş potansiyelleri ve dışarıdan alım yaptıkları ya da yapmayı planladıkları teknoloji alanları, mevcut kısa, orta ve uzun vadeli projeleri gibi bilgiler katılımcılara kısa sunumlar halinde aktarılacak. Kurulacak firma standları ile yüz yüze görüşmelere de olanak sağlanacak.

Proje Pazarı kapsamında; ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT yetkilileri, SSM yetkilileri, ASO Temsilcileri, Ankara Kalkınma Ajansı Temsilcileri, Ankara’daki Teknokentlerin Temsilcileri, TSSK Firma Temsilcileri, SASAD Yönetimi, Ana Yüklenici Firma Temsilcileri ve kamu ile özel sektörden üst düzey yöneticilerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik bir katılım bekleniyor.

Etkinliğe kayıt olmak için:

 http://tsskprojepazari.eventbrite.com adresinden veya tssk@odtuteknokent.com.tr adresine mail atarak gerçekleştirilebilir.

 

 

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara