ODTÜ TEKNOKENT

Neden ODTÜ TEKNOKENT

Neden burada bulunmanız gerektiğine dair her şey

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

ODTÜ, bölgesinde son derece saygı gören uluslararası bir araştırma üniversitesidir. 1700’den fazla yabancı öğrencisi, eğitim ve araştırma alanlarındaki derinlik ve yaygın işbirlikleriyle uluslararası bağlantılar açısından Türk üniversitelerin en önde gelenidir. Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm lisans programları Amerika Birleşik Devletleri’nin akreditasyon kurumu olan Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) tarafından akredite edilmiştir. ODTÜ, Türkiye’nin rekabeti yüksek sayılı üniversitelerindendir.  ODTÜ’de 3’ü uluslararası ortak program olmak üzere 41 lisans programının yürütüldüğü 5 Fakülte, 105 yüksek lisans ve 70 doktora programının yürütüldüğü 5 Enstitü, İngilizce eğitimi veren Yabancı Diller Yüksek Okulu faaliyet göstermektedir.

 

ODTÜ TEKNOKENT Ekosistemi

ODTÜ’nün araştırma kapasitesi ve bilgi birikiminin, girişimcilerin yenilikçi nitelikleri ile birleşmesine öncülük eden ODTÜ TEKNOKENT, Türkiye’nin teknolojik altyapısının gelişimine destek vermektedir. Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknoparkı olan ODTÜ TEKNOKENT hem dünyadaki başarılı teknoparklar içinde yer almak hem de ev sahipliği yaptığı şirketlerin uluslararası başarılar elde etmesine katkı sağlamak için başarılı bir model oluşturmuş, bu modelin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalarını halen sürdürmektedir. 

 

Nitelikli insan kaynağı

ODTÜ, öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Her yıl Üniversite Giriş Sınavları’na giren en yüksek puanlı 1.000 öğrencinin 1/3’ünden fazlası ODTÜ’yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm, Üniversite Giriş Sınavı’na giren yaklaşık 1,5 milyon öğrenciden sadece en üstteki  %3’lük  dilime girebilenleri kabul etmektedir. ODTÜ öğrencilerinin  %40’tan fazlası yüksek lisansa devam etmektedir. Toplam 27.000 öğrencinin 17.500'ü lisans, 9.500'ü lisansüstü ve doktora programlarında eğitim görmektedir. Toplam 2.500 akademisyen bulunmaktadır. Her yıl, 94 farklı ülkeden belirli bir akademik dereceye sahip 1.700'den fazla öğrenci ODTÜ'ye devam etmektedir.

 

Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Altyapısı

ODTÜ, Türkiye’nin en gelişmiş laboratuvar ve araştırma merkezi imkanlarına sahip üniversitelerinden biridir. ODTÜ TEKNOKENT firmaları sayısı 400’e yaklaşan laboratuvarlardan ve 40'ün üzerinde araştırma merkezinden özel koşullarda yararlanabilme olanağına sahiptirler.

 

Girişimcilik faaliyetleri ve kuluçka merkezleri

2005 yılından beri düzenlenen “YFYİ Hızlandırma Programı”; öğrencilerin oyun yazılımı ve animasyon teknolojileri alanındaki fikirlerini ve projelerini geliştirebilecekleri ve kendi şirketlerini kurma imkanı buldukları  ön kuluçka merkezi ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi), yeni şirketlerin desteklendiği kuluçka merkezleri ve finansman ihtiyacı olan teknoloji tabanlı girişimciler hızlandırma ve yatırım şirketi "Growth Circuit" teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurumsal olarak yürüttüğü proje ve programların başında gelmektedir. 

 

Üniversite-Sanayi işbirliği

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde kurulan “ODTÜ – TTO Teknoloji Transfer Ofisi” hem üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hem de teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapıdır. Üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ TEKNOKENT yönetimi yürütmektedir. Ayrıca ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin üniversite ile bugüne kadar yürüttüğü ortak projeler ve bilgi paylaşımı, işbirliğinin boyutlarını ortaya koymaktadır.

 

B2B ve Kümeler (Savunma, ICT ve İleri Sağlık Teknolojileri)

ODTÜ TEKNOKENT’te bulunan ve her biri kendi alanında lider olan, 440’ın üzerinde şirketin aralarındaki işbirliklerini arttırmak amacıyla savunma sanayii, bilişim-telekomünikasyon ve ileri sağlık teknolojileri alanlarında üç ayrı küme faaliyet göstermektedir. Şirketlerin katılımı ile kurulan Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi "TSSK", Teknokent Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi "T.ICT" ve Teknokent İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi "T.HEALTH" kapsamında, şirketlerin birbirleri ve ODTÜ ile işbirliklerinin artırılması yönünde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca ileri malzeme ve sağlık sektörlerinde de faaliyet gösteren şirketler arasındaki işbirliklerinin ve sinerjinin arttırılması amacıyla ileri malzeme ve sağlık kümelenmelerinin oluşturulması için de çalışmalar yürütülmektedir.

 

Uluslararası networklerle işbirlikleri

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürütülen uluslararası alanda rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik projelerle ODTÜ TEKNOKENT şirketlerinin uluslararası pazarlara açılmaları desteklenmektedir. Microsoft, GE, Intel gibi uluslararası şirketlerle, Silikon Vadisi’nde yerleşik aktörlerle, Kaliforniya Üniversitesi - Berkeley’le bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmuş, ayrıca know-how ve bilgi birikimi imzalanan protokollerle teknopark veya girişimcilik ekosistemi kuracak diğer ülkelerle paylaşılmıştır. Ayrıca ekosistemin uluslararası alanda da genişletilebilmesi amacıyla Silikon Vadisi'nde ise Growth Circuit Hızlandırma Merkezi ile farklı ülkelerde yurtdışı iş birliği ofisleri faaliyete başlamıştır. Yürütülmekte olan “EEN-Anatolia” projesi ile de uluslararası alanda teknoloji işbirlikleri desteklenmektedir.  

 

Teşvik ve Destekler

ODTÜ TEKNOKENT  Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları için gelir vergisi muafiyeti, şirketler için kurumlar vergisi muafiyeti ve Teknokent şirketlerinde çalışan akademik personel için teşvikler sağlamaktadır. Yabancı yatırımcılar ve şirketler, bölgede sağlanan tüm teşvik ve desteklerden faydalanabilmektedir. 

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara