ODTÜ TEKNOKENT

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.

Yönetici Şirketimiz, Misyon ve Vizyonumuz

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş., ODTÜ TEKNOKENT’in vizyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktir. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında ODTÜ TEKNOKENT yönetici şirketi olarak görev yapan ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. 1991 yılında kurulmuştur.

ODTÜ Geliştirme Vakfı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, Bleda A.Ş. ve EBİ A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş., ODTÜ TEKNOKENT Yüksek Danışma Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve profesyonel yöneticileri aracılığıyla yerine getirmektedir. ODTÜ TEKNOKENT’in vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök - Yönetim Kurulu Başkanı - ODTÜ adına
 • Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek - Yönetim Kurulu Başkan Vekili  - Bağımsız Üye 
 • Hidayet Kaya - Yönetim Kurulu Üyesi - ODTÜ Geliştirme Vakfı adına
 • Yılmaz Kayaaslan - Yönetim Kurulu Üyesi - ASO adına
 • Cenk Okumuş - Yönetim Kurulu Üyesi - Bleda A.Ş. adına
 • Ümit Atalay - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız üye
 • H. Görkem Oktay -Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Yönetim Kadrosu

 • Serdar Alemdar  - Genel Müdür
 • Nihat Tüfekçi - Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları & İdari İşler ve Tesisler, Mali İşler)
 • Selin Doğu - İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü 
 • Tülay Usta - Mali İşler Direktörü
 • İdil Buse Kök Hazer - ODTÜ TTO Direktörü 
 • Fatih Al - Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi Direktörü 
 • Atilla Hasan Turgut - Dijital Dönüşüm Direktörü
 • Aysel Dal - Strateji ve Uyumluluk Direktörü 


ODTÜ TEKNOKENT’in misyonu, vizyonu, belirlenen amaçları ve bunlara bağlı tanımlanan görevlerinin yerine getirilmesi için şekillendirilmiş ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.’nin organizasyon yapısı aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır;

 • İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü
 • Mali İşler Direktörlüğü
 • Teknoloji Transfer Ofisi 
 • Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi 
 • İnsan Kaynakları & İdari İşler ve Tesisler Direktörlüğü
 • Dijital Dönüşüm Direktörlüğü
 • Strateji ve Uyumluluk Direktörlüğü

 

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara