ODTÜ TEKNOKENT

Rakamlarla Dünyadaki Teknokentler

1

Dünyadaki Teknoketlilerin Sayısı Kuluçka
Merkezleri İle Birlikte 4000’in üzerindedir.

2

Bu Teknoparkların çoğu 80’li yılların ikinci
yarısında kurulmuştur.

3

%83’ü kar amacı gütmeyen yapılardır. %62’si
bünyesinde kuluçka birimi barındırmakta,
%70’i kamu yatırımı ile kurulmuş, %73’ü
arsa kiralayarak kendini idame ettirmektedir.

4

Teknokent firmalarının %26’sı bilişim teknolojilerinde,
%20’si biyoteknolojide, %19’u elektronik, %8’i çevre,
%6’sı ileri malzeme, %5’i kimya, %9’u tarım ve %7’si
diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

5

Teknokent şirketlerinin %51’i hizmet, %18’i sanayi
ve %26’sı Ar-Ge şirketi olarak tanımlanmaktadır.

6

Teknokent şirketlerinin %89’u
KOBİ niteliklidir.

Gelişmiş ülkelerde, dünya ekonomik dengelerinin 1970’li yıllardan itibaren değişmesi ve sanayi ağırlıklı üretimin azalmasıyla, üretimi arttırmak ve sanayi sektörünü canlandırmak amacıyla Ar-Ge’ye ayırılan kaynaklar arttırılmış ve araştırma sonuçlarını sanayiye aktarma mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu konuda geliştirilen en etkili mekanizma teknoparklardır. 1970′li yıllardaki ekonomik krizden kurtulmak isteyen gelişmiş ülkeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki Ar-Ge sonuçlarını uygulamaya aktararak, bölgesel kalkınma, işsizliğin giderilmesi, arazilerin değerlendirilmesi ve bilime dayalı üretimin sağlanması bakış açıları ile teknopark girişimine önem vermişlerdir. 1980′li yıllarda bu konuda önemli gelişmeler kaydederek, amaçlanan konularda önemli sonuçlar alınmıştır.

Dünyada teknopark faaliyetleri 1951 yılında Silikon Vadisi-Stanford Araştırma Parkı ile başlamıştır. Silikon Vadisinin başarısı ve yükselişi, Amerika ve Avrupa’da 1970’li yıllarda teknopark faaliyetlerinin yayılmasına ve artmasına yol açmış, 70’lerin sonuna doğru bu hareketlilik Japonya’ya ulaşmıştır. Bugün dünyada 1000’e yakın teknopark bulunmaktadır. Bu sayı inkübasyon merkezleriyle birlikte 4000’e ulaşmaktadır.

Teknokentlerin %83’ü kar amacı gütmeyen yapılardır. %62’si bünyesinde kuluçka birimi barındırmakta, %70’i kamu yatırımı ile kurulmuş, %73’ü arsa kiralayarak kendini idame ettirmektedir. Teknokent firmalarının %26’sı bilişim teknolojilerinde, %20’si bioteknolojide, %19’u elektronik, %8’i çevre, %6’sı ileri malzeme, %5’i kimya, %9’u tarım ve %7’si diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Teknokent şirketlerinin %51’i hizmet, %18’i sanayi ve %26’sı Ar-Ge şirketi olarak tanımlanmaktadır. Teknokent şirketlerinin %89’u KOBİ niteliklidir.

Dünyadaki Önemli Organizasyonlar
 

IASP - Uluslararası Bilim Parkları Birliği; ODTÜ TEKNOKENT’in de üye olduğu, 73 ülkede 400’den fazla bilim/teknoloji parkının üyesi olduğu büyük bir organizasyondur.

AURP - Uluslararası Üniversite Araştırma Parkları Birliği; Dünya çapında 700’den fazla üyesi olan en önemli iki organizasyondan biridir.

UKSPA – 400’den fazla üyesi bulunan İngiliz Bilim Parkları Birliği’dir.

L’association du Technopôle - Fransız Teknokentler Birliği’dir.

Suomen Teknologiakeskusten Liitto – TEKEL- Finlandiya Bilim Parkları Birliği’dir.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara