ODTÜ TEKNOKENT

Firmalararası İşbirliği ve Kümeler

Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi, Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi

Web Sitesine Git

ODTÜ TEKNOKENT, aktif olarak Ar-Ge yapan ve 140’ı aşkını savunma sanayii şirketi olmak üzere, 400’den fazla firma ile beraber ODTÜ içinde yer alan birçok araştırma merkezi ve laboratuvarı bünyesinde barındırmakta olup, 2010 yılı itibariyle Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) adı altında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaları kümelemiştir. Bu şirketler, birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerinin kabiliyetlerine katma değer ekleyen ve savunma, havacılık ve güvenlik alanları için yeni ürün ve hizmetler geliştiren dikey uzmanlıklara sahiptirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli olması zorunlu ve kritik ihtiyaçlarının, üniversiteler ile ar-ge odaklı işbirlikleri çerçevesinde yerli savunma sanayi şirketlerince geliştirilmesi; yerli savunma sanayii şirketleri, üniversiteler ve diğer şirketler ile ar-ge odaklı işbirlikleri çerçevesinde uluslararası pazarlara teknoloji üretmesi vizyonuyla yola çıkan ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayii Kümelenmesi - TSSK, savunma sanayii sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmalardan oluşan yapısıyla uluslararasılaşma faaliyetlerini ve küme içi işbirliğini geliştirmenin yanı sıra sektörde sahip olunan birikimin yurt içi ve dışındaki diğer sektörlere aktarılarak, kaynakların doğru kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamayı misyon edinmiştir.

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi’nin Avrupa çapındaki diğer kümelerle kıyaslanarak, bulunduğu duruma ilişkin hakkında bir raporlama yapılması amacıyla, European Secretariat Cluster Analysis (ESCA) tarafından Türkiye'de yetkilendirilmiş uzmanlar Teknokent yönetimini ziyaret ederek kümeyi ve faaliyetlerini kıyaslama çalışmasına tabii tutmuşlar ve bu çalışmanın neticesinde kümeyi “bronze label” ile etiketlemişlerdir. Bu kıyaslama sisteminden sağlanmak istenen fayda, Avrupa Birliği kapsamında başlatılmış olan European Strategic Cluster Partnerships (ESCP) programına başvuruda bulunarak Avrupa'daki bir küme ile stratejik ortaklık sağlanmasıdır.

ODTÜ TEKNOKENT’te Savunma Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (SATGEB) kurulması ile birlikte Aselsan, Havelsan, TAI gibi sektörün büyük ana yüklenicilerinin Ar-Ge birimlerinin de ODTÜ TEKNOKENT’te yer alması sağlanmıştır. TSSK, insanlı ve insansız araç, ileri malzeme, KBRN teknolojileri, koruyucu araç ve malzeme teknolojileri, insan-makine ara yüzü, kriptografi, kodlama ve şifreleme, elektronik zeka sistemleri, modelleme ve simülasyon, simülasyon sistemleri, muhaberat, elektronik ve bilgi sistemleri, sensörler ve elektronik sistemler, dataLink teknolojileri ile birlikte test, kalibrasyon, modelleme ve bakım gibi çok çeşitli mühendislik hizmetlerini sağlayan ana yükleniciler ile küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşmaktadır. 

Türkiye’de son yıllarda savunma sanayiinde hayata geçen pek çok projede Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi firmalarının büyük katkısı bulunmaktadır. Örneğin; Türkiye’nin ilk orta irtifa insansız hava aracı ANKA’da, ülkemizin ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK’ta, ilk modern tankı ALTAY’da, ilk milli gemisi MİLGEM’de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK 2’de ODTÜ TSSK üyesi firmalar tarafından hazırlanan yazılım, donanım ve sistemler kullanılmaktadır.

Öte yandan savunma sanayii alanında üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak amacıyla savunma sanayii firmalarında çalışan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören/görecek öğrencilere yönelik olarak; Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ODTÜ ile Aselsan, Roketsan, Tusaş, FNSS, MİLSOFT ve HAVELSAN arasında Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) 2011 yılında başlatılmıştır. Program kapsamında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan ve aynı zamanda ODTÜ’de lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler/araştırmacılar tarafından yapılacak veya halen yapılmakta olan lisansüstü tez çalışmalarının, şirketlerin orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri doğrultusunda ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek şekilde güdümlü projeler olarak yapılandırılması planlanmıştır.

Ayrıca ODTÜ’de bulunan ve savunma sanayiine destek veren araştırma ve mükemmeliyet merkezleri de kümelenmenin birer paydaşı olarak ekosisteme destek sağlamaktadırlar.

Ayrıntılı bilgi için www.tssk.org.tr sayfasını ziyaret ediniz.

Web Sitesine Git

ODTÜ TEKNOKENT 2010 yılında savunma sanayi ile başlamış olduğu kümelenme çalışmalarına Bilişim ve Telekomünikasyon alanında devam etmiştir. Hali hazırda bölgede faaliyet gösteren şirketlerin % 50’ye yakını Bilişim ve Telekomünikasyon alanında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda ODTÜ TEKNOKENT’in hedeflediği yaşayan bir ekosistemin geliştirilmesinde ve sürdürülebilir kılınmasındaki önemli adımlardan birisi Teknokent Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi’dir.

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi’nin misyonu farklı ölçekteki şirketlerin ve akademisyenlerin bir araya gelerek üniversite ile işbirlikleri içerisinde yenilikçi Ar-Ge projeleri ortaya çıkarmaları ve bu projeler sonucunda uluslararası başarı elde edilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmaların tamamına (özellikle ortaya çıkacak potansiyel projelere) ODTÜ ve ilgili akademisyenlerin de dahil edilmesi ve üniversitedeki insan kaynağının sektör ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi de diğer önemli hedefler arasındadır. Küme üyesi şirketlerin kalite altyapılarının geliştirilmesi ve profesyonel yönetime geçilmesine katkıda bulunması için gerekli eğitim ve faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi üyesi şirketler genellikle kurumsal yazılımlar, bilgi güvenliği, uzaktan eğitim, akıllı sistemler, mobil uygulamalar, oyunlar, e-sağlık, büyük veri ve bulut bilişim alanlarında faaliyet göstermektedirler.

 

ODTÜ TEKNOKENT firmalarının yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan daha fazla pay almaları, işbirliklerini artırmaları ve ortak hareket etmelerine yönelik olarak kümelenme faaliyetlerine ağırlık verilmiş ve şimdiye kadar 2010 yılında Savunma Sanayi ve 2014 yılında Bilişim alanında kümelenmeler oluşturulmuştur. Mevcut kümelenmelerin yanında 2016 yılında Sağlık Teknolojileri alanında da kümelenme çalışmaları başlatılmıştır.

Kurulan kümelenme “İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi” olarak adlandırılmış olup odağı “teknolojiyi geliştiren” olarak belirlenmiştir. “İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi” mevcut sağlık kümelenmelerinin bir alternatifi olmayıp; onlarla iletişimde olan, işbirlikçi ve tamamlayıcı bir özelliğe sahip olacaktır.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara