ODTÜ TEKNOKENT

Ticarileşme

TTO, TBOOST

Teknoloji tabanlı girişimci firmalar hızlı büyüyebilir ve ölçeklenebilir teknolojik ürün veya hizmetleriyle, genç, startup ruhunu kaybetmemiş, küresel pazarlara açılıp büyümeyi, yatırım almayı hedefleyen tüm teknoloji tabanlı şirketler TBOOST programına başvurabilirler. Başvuruda bulunacak şirketlerin ticari olarak faaliyete geçmiş olması beklenmektedir. Program dili İngilizce olup, şirket yetkilisi olarak programda yer alacak kişinin iyi düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir.
 
TBOOST programına başvurmak için info@odtuteknokent.com.tr adresinden iletişime geçiniz.

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde kurulan “ODTÜ – TTO Teknoloji Transfer Ofisi” hem üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hem de teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapıdır. Üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ TEKNOKENT yönetimi yürütmektedir.

ODTÜ TTO, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını patent alma süreçlerini koordine etmekte ve sonrasında yeni spin-off işletmelerin kurulmasını desteklemektedir. 2015 Haziran ayı itibariyle Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla 75 buluş desteklenmekte olup, bu buluşlar kapsamında 57 PCT, 48 Türkiye, 22 ABD, 20 EPO, 6 EAPO, 12 Japonya patent başvurusu ile 5 faydalı model başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu başvurular sonucunda 24 ulusal ve aralarında ABD, Japonya, Çin, Kanada, Rusya ve Gurcistan’ın da bulunduğu 33 uluslararası patent belgesi ile 4 faydalı model belgesi alınmış, diğer başvuruların süreçleri ise halen devam etmektedir.

ODTÜ TTO 2013 yılında ilk Triadic Patentini de almıştır.

Teknoloji İş Birliği Geliştirme Direktörlüğü, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için yeni yöntemler, araçlar, yapılar ve platformları oluşturmakta ve/veya bu platformların oluşturulmasına destek vermektedir.

Seçilmiş alanlardaki ulusal ve uluslararası sektör lideri firmaların ODTÜ TEKNOKENT’te yer almasına yönelik süreçlerinin takip edilmesinin yanı sıra ODTÜ TEKNOKENT’te yer almak isteyen firmalara ve girişimcilere Teknokent yapısı, başvuru süreçleri, TGB yasası, sunulan altyapı ve üstyapı hizmetleri gibi konularda bilgi sağlanması süreçlerini yürütmektedir.

ODTÜ TEKNOKENT firmalarının uluslararası başarı kazanmasına, iş birlikleri geliştirmesine ve yurtdışına açılmasına destek olmak amacıyla programlar geliştirilmesi; kümelenme çalışmaları için altyapı hazırlanması; mevcut kümelenmelerin faaliyetlerinin koordine edilmesi ve bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı iş birliği ofis ve merkezlerinin kurulmasından sorumludur.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara