ODTÜ TEKNOKENT

Ticarileşme

TTO

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde kurulan “ODTÜ – TTO Teknoloji Transfer Ofisi” hem üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hem de teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapıdır. Üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ TEKNOKENT yönetimi yürütmektedir.

ODTÜ TTO, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını patent alma süreçlerini koordine etmekte ve sonrasında yeni spin-off işletmelerin kurulmasını desteklemektedir. 2019 yılı sonu itibariyle Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla 340 ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmış olup, 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası patent alınmıştır.  

ODTÜ TTO ile detaylı bilgi için tto.metu.edu.tr sayfasını ziyaret ediniz. 

İş Geliştirme Direktörlüğü, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için yeni yöntemler, araçlar, yapılar ve platformları oluşturmakta ve/veya bu platformların oluşturulmasına destek vermektedir.

Seçilmiş alanlardaki ulusal ve uluslararası sektör lideri firmaların ODTÜ TEKNOKENT’te yer almasına yönelik süreçlerinin takip edilmesinin yanı sıra ODTÜ TEKNOKENT’te yer almak isteyen firmalara ve girişimcilere Teknokent yapısı, başvuru süreçleri, TGB yasası, sunulan altyapı ve üstyapı hizmetleri gibi konularda bilgi sağlanması süreçlerini yürütmektedir.

ODTÜ TEKNOKENT firmalarının uluslararası başarı kazanmasına, iş birlikleri geliştirmesine ve yurtdışına açılmasına destek olmak amacıyla programlar geliştirilmesi; kümelenme çalışmaları için altyapı hazırlanması; mevcut kümelenmelerin faaliyetlerinin koordine edilmesi ve bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı iş birliği ofis ve merkezlerinin kurulmasından sorumludur.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara