ODTÜ TEKNOKENT

Uluslararasılaşma

Growth Circuit, Teknokent Proje Danışmanlık ve Yönetim Ofisi, EEN Anatolia

Web Sitesine Git

Growth Circuit SF Merkezi ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından tüm ülkede teknoloji ihracatını geliştirmek, uluslararası başarılı şirketler yaratmak ve bu şirketlerin yatırım ve iş geliştirme süreçlerinin hızlandırmak için kurulmuş “Türkiye’nin iş hızlandırma merkezi"dir.

Growth Circuit SF Merkezi, San Francisco’nun merkezinde, Silikon Vadisi denilen bölgede kurulmuştur. Merkez, Tek Duraklı Hizmet Anlayışı (One-Stop-Shop) çerçevesinde girişimcilerin ABD pazarına açılımlarına destek vermek için geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Türk girişimcilere sağlanan destekler:

  • İletişim ağı oluşturulması,
  • Kaynak sağlanması,
  • Portföy/teknolojik ürün pazarlama,
  • Halkla ilişkiler,
  • İş geliştirme,
  • Satış olanaklarının araştırılması,
  • Kapasite geliştirme hizmetleri

Growth Circuit SF, teknoloji şirketleri ve genç girişimcilerin uluslararası ürün/hizmet ihracatına, yatırım almasına ve büyümelerine katkı sağlayacak hızlandırma faaliyetleri yürütmek, üniversitede yapılmış Ar-Ge’nin ticarileşmesine ve yatırım almasında hızlandırma faaliyetleri yürütmek, ABD ekosisteminde büyümüş/yatırım almış Türk şirketlerinin Türkiye’ye özellikle Ar-Ge yatırımları yapmalarına etkide bulunmak konularına odaklanmaktadır.

 

Uluslararası işbirliği platformlarını desteklemek üzere 2010 yılında “Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi” kurulmuş ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları başta olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal programlara başvuruda bulunmak için projeler yazılarak sonrasında alınan projeler yürütülmeye başlanmıştır.

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi, Avrupa Birliği fonları ile üniversiteler, kamu kurumları ve ticari kuruluşlarda üretilen fikirlerin yayılmasına aracılık etmekte ve fikrin araştırmaya dönüşmesine kaynak sağlamaktadır. Proje yazımı, proje yönetimi, raporlama, mali denetim öncesi doküman ve bilgi kaydı gibi işlemlerde araştırmacılara yardım etmektedir.

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi’nin başlıca görevi araştırmacıların ve şirketlerin üzerinden bürokratik yükü alarak onların araştırma faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamaktır.

Web Sitesine Git

ODTÜ TEKNOKENT’in konsorsiyum ortağı olduğu EEN Anatolia projesi, KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmak, yenilikçi üretim ve satış performanslarını geliştirmek, Avrupa finans desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş Enterprise Europe Network’ün (Avrupa İş ve Yenilikçilik Ağı) bir parçasıdır.
 
Bu proje ile firmaların uluslararasılaşma sürecinde etkin rol üstlenen ODTÜ TEKNOKENT, projenin ilk iki yılında teknokent firmaları ile yurtdışındaki firmalar arasında 70’den fazla ortaklık sözleşmesinin imzalanmasına öncülük etmiştir.
 
Ayrıntılı bilgi için www.een-anatolia.org.tr sayfasını ziyaret ediniz.
info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara