ODTÜ TEKNOKENT

Üniversite - Sanayi İşbirliği

Üniversite Araştırma Altyapısı, Akademisyenlerle işbirliği

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde kurulan “ODTÜ – TTO Teknoloji Transfer Ofisi” hem üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hem de teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapıdır. Üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ TEKNOKENT yönetimi yürütmektedir. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliklerine ait sözleşmelerde fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.  Teknoloji transfer hizmetlerinin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek için bir ara yüz görevi üstlenerek, sanayi ile ortak proje yürütmek isteyen araştırmacıların ve üniversite ile birlikte çalışmak veya üniversiteden hizmet almak isteyen sanayi kuruluşlarının taleplerini eşleştirmektedir. 

ODTÜ TTO, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını patent alma süreçlerini koordine etmekte ve sonrasında yeni spin-off işletmelerin kurulmasını desteklemektedir. 2021 yılı sonu itibariyle Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla 550'den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmış olup, 280'in üzerinde ulusal ve uluslararası patent alınmıştır. 

ODTÜ TTO ile ilgili detaylı bilgi için tto.metu.edu.tr adresini ziyaret ediniz. 

 • Akademisyenler
 • Akademik Alanlar
 • Araştırma Merkezi
 • Laboratuvarlar
   
  • Aerodinamik Laboratuvarı
  • Etki Laboratuvarı
  • Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı
  • Yapı, Titreşim ve Malzeme Laboratuvarı
  • Temel Kimya Laboratuvarı
  • Temel İşlemler Laboratuvarı
  • Süreç Kontrol Laboratuvarı
  • Bilgisayar Laboratuvarları
  • Cihazlı Analiz Laboratuvarı
  • Polimer Laboratuvarı
  • Biyoteknoloji Laboratuvarı
  • Membranla Ayırım Süreçleri Laboratuvarı
  • Katalizör Laboratuvarı
  • Kimyasal Reaksiyonlar Laboratuvarı
  • Kıyı Liman Laboratuvarı
  • Yapım Stratejisi Laboratuvarı
  • Jeodezi Laboratuvarı
  • Zemin Laboratuvarı
  • Hidromekanik Laboratuvarı
  • Yapı Malzemesi Laboratuvarı
  • Yapı Mekaniği Laboratuvarı
  • Ulaşım Laboratuvarı
  • Su Kaynakları Laboratuvarı
  • Çoklu Ortam Laboratuvarı
  • İş İstasyonu Laboratuvarı
  • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 1
  • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 2
  • Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı - 3
  • Donanım Laboratuvarı
  • Görüntü İşleme ve Örüntü Algılama Laboratuvarı
  • Akıllı Sistemler Laboratuvarı
  • Bilgisayarlı Dil Çalışmaları Laboratuvarı
  • Paralel İşlem Laboratuvarı
  • Merkez Mühendisliği Laboratuvarı
  • Akışkanlar Laboratuvarı
  • Bilgi Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı
  • Bilgisayar Araştırma Laboratuvarı
  • Bilgisayarla Görme ve Yapay Sinir Ağları Araştırma Laboratuvarı
  • Devreler ve Sistemler Araştırma Laboratuvarı
  • Elektrik Makineleri Laboratuvarı
  • Elektrik Makineleri ve Motor Sürücüleri Laboratuvarı
  • Enerji Sistemleri Laboratuvarı
  • Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı
  • (BILTEN) Güç Elektroniği Laboratuvarı
  • Güç Sistemleri Analiz Laboratuvarı
  • Kontrol Sistemleri Araştırma Laboratuvarı
  • Konuşma İşitme Araştırma Laboratuvarı
  • Mikro Dalga ve Anten Laboratuvarı
  • Mikro Dalga ve Milimetrik Dalga Laboratuvarı
  • Mikro Elektronik Laboratuvarı
  • Mikro İşlemci ve Mantık Tasarım Laboratuvarı
  • Mikro İşlemci Uygulamaları Laboratuvarı
  • Optik Haberleşme Laboratuvarı
  • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı A Blok
  • Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı D Blok
  • Örüntü Tanıma ve Yapay Us Laboratuvarı
  • Robot Eğitim Laboratuvarı
  • Robot El Laboratuvarı
  • Sayısal Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı
  • Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı
  • Süreç Denetim Laboratuvarı
  • Telekomünikasyon Araştırma Laboratuvarı
  • Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı
  • Temel Elektronik Laboratuvarı
  • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı I
  • Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı II
  • Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı
  • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı I
  • Tüm Devre Tasarım Laboratuvarı II
  • Yazılım Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
  • Yüksek Gerilim Laboratuvarı
  • Temel İşlemler Laboratuvarı
  • Kimya Laboratuvarı
  • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Hava Kirliliği Laboratuvarı
  • Temel İşlemler Laboratuvarı
  • Biyoteknoloji Laboratuvarı
  • Mikrobiyoloji/Biyokimya Laboratuvarı
  • Patojen Laboratuvarı
  • Genetik Laboratuvarı
  • Isıl Olmayan İşlemler
  • Aletli Analiz Laboratuvarı
  • Kurutma Laboratuvarı
  • Genel Laboratuvar
  • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
  • Sedimentoloji Laboraruvarı
  • XRD- XRF Laboratuvarı
  • Cevher Mikroskopisi Laboratuvarı
  • Paleontoloji Laboratuvarı
  • Jeofizik ve Sismik Araştırma Gözlem İstasyonu
  • Hidrojeoloji Laboratuvarı
  • Mühendislik Jeolojisi Laboratuvarı
  • Mineraloji - Petrografi Laboratuvarı
  • Kil Mineralojisi Laboratuvarı
  • Bilgisayar Laboratuvarı
  • Deniz Mikropaleontoloji Laboratuvarı
  • Analitik Kimya Laboratuvarı
  • Ekonomik Jeoloji Laboratuvarı
  • Hidrojeokimya Laboratuvarı
  • Bütünleşik Havza Analizi Laboratuvarı
  • Fotojeoloji Laboratuvarı
  • Numune Hazırlama Laboratuvarı
  • CİM Laboratuvarı
  • Alet Cihaz Merkezi
  • Akışkanlar Laboratuvarı
  • Bio-Mekanik Laboratuvarı
  • Dinamik Sistemler Laboratuvarı
  • Eğitim Atölyesi Laboratuvarı
  • Isı-çevre Mühendisliği Laboratuvarı
  • Makina Elemanları Laboratuvarı
  • Makina Tasarım Laboratuvarı
  • Malzeme Test Laboratuvarı
  • Mekatronik Laboratuvarı
  • Motor Laboratuvarı
  • Nükleer Laboratuvarı
  • Kontrol Laboratuvarı
  • Otomotiv Laboratuvarı
  • Bilgisayar Eğitim Laboratuvarı
  • SEM (Tarama- Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı
  • SMA (Şekil Bellekli Alaşımlar) Laboratuvarı
  • TEM (Geçirimli Elektron Mikroskobu) Laboratuvarı
  • X Işınları Kırınım ve Flüoresans Spektroskopi Laboratuvarı
  • Tahribatsız Muayene Laboratuvarı
  • Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı
  • Alaşım, Tasarım ve Geliştirme Laboratuvarı
  • Kaynak Teknolojisi Laboratuvarı
  • Polimer ve Polimer Kompozitler Laboratuvarı
  • Toz Metalurjisi Laboratuvarı
  • Döküm ve Katılaşma Laboratuvarı
  • Hidro-Metalurji Laboratuvarı
  • Seramik ve Seramik Süreçler Laboratuvarı
  • Elektrokimya ve Korozyon Laboratuvarı
  • Cevher Hazırlama Laboratuvarı
  • Piro Metalurji Laboratuvarı
  • Metal Matriksli Kompozitler Laboratuvarı
  • Yüzey Araştırmaları Laboratuvarı
  • Pil ve Hidrojen Depolama Laboratuvarı
  • Biyo-Malzeme Laboratuvarı
  • Elektomanyetik Malzemeler Laboratuvarı
  • Nano-Malzemeler ve Esnek Elektronik Gereçler Laboratuvarı
  • Mekanik Test Laboratuvarı
  • Cevher Hazırlama Laboratuvarı
  • Kaya Mekaniği Laboratuvarı
  • Havalandırma Laboratuvarı
  • Kazı Mekanizasyon Laboratuvarı
  • Maden Topografyası Laboratuvarı
  • Cevher Analiz Laboratuvarı
  • Karot ve Numune Hazırlama Laboratuvarı
  • Sondaj Sıvıları Analiz Laboratuvarı
  • Petrol Üretimi Artırma Yöntemleri Laboratuvarı
  • PVT Laboratuvarı
  • Deneysel Mekanik Laboratuvarı
  • Endüstri Mühendisliği
  • İnsan Faktörleri Laboratuvarı
  • İş Etüdü Laboratuvarı
  • Bilgisayar Laboratuvarı
  • Organik Kimya Laboratuvarı
  • Polimer Kimya Laboratuvarı
  • Analitik Kimya Laboratuvarı
  • Anorganik Maddeler Laboratuvarı
  • Fizikokimya Laboratuvarı
  • Biyokimya Laboratuvarı
  • Genel Kimya Laboratuvarı
  • Enstrümental Analiz Laboratuvarı
  • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvarı
  • Güneş Enerjisi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (GÜNAM)
  • Katı Hal Fiziği Laboratuvarı
  • Ultra Kısa Darbe ve Katı Hal Lazer Laboratuvarı
  • Plazma Fiziği Laboratuvarı
  • Süper İletkenlik Araştırma Laboratuvarı
  • Yüksek Enerji Fizik Simülasyon ve Analiz Laboratuvarı
  • Yüksek Enerji Fizik Emülsiyon Tarama Laboratuvarı
  • Arkaometri Laboratuvarı
  • Moleküler Fizik Laboratuvarı
  • Terrahertz Araştırma Laboratuvarı
  • Biokimya Laboratuvarı
  • Biomateryal Laboratuvarı
  • Ekoloji ve Evrimsel Genetik Laboratuvarı
  • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  • Moleküler Genetik Laboratuvarı
  • Kanser Biyolojisi Laboratuvarı
  • Nörofizyoloji Laboratuvarı
  • Bitki Bilimleri Laboratuvarı
  • Bitki Genetiği Laboratuvarı
  • Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı
  • Farmasötik Biyoteknoloji Laboratuvarı
  • Moleküler Biyofizik Laboratuvarı
  • Karasal Ekoloji ve Koruma Laboratuvarı
  • Tatlı Su Ekolojisi Laboratuvarı
  • Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvarı
  • Biyoteknoloji Araştırma Ünitesi
  • Hayvan Doku Kültürü Laboratuvarı
  • Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı
  • BİDB İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

  ODTÜ Merkezi Laboratuvar (http://merlab.metu.edu.tr/)

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara